มูลนิธิ ไอซ์แมน

มูลนิธิไอซ์แมนได้ช่วยเหลือเด็กๆมากกว่า 2,400 คนที่อาศัยอยู่ในบ้านเด็กกำพร้าวัดสระแก้วในประเทศไทย เพื่อการเริ่มต้นชีวิตที่ดีเพื่ออนาคตของเด็กๆ

Make a donation ดูวีดีโอ

We help underprivileged kids in Thailand

The Iceman Charity is not an official organization. The Iceman Charity is a mission! My wish is to bring smiles to the faces of underprivileged kids – the kids who nicknamed me The Iceman.

Inspired by the plight of children at one of Bangkok’s biggest orphanages, I decided to bring them just a little joy. It started with a simple objective – give each and every one of the 2,446 orphans a taste of happiness: an ice cream treat. Their joy at this simple pleasure changed my life and I created the Iceman Charity.

At first, I would give the Wat Sakaew Orphans Foundation a percentage of my income to support its professional mission – the welfare of the children and their development into productive, well-educated adults. Later, friends, colleagues and clients got involved, helping to make an even bigger impact on the lives of these children.

Within the years we invested more than 30 Mio THB at the Wat Sakraeo Orphanage.

See our projects
Volker Capito
Founder Iceman Charity

พวกเราอยู่บนเฟสบุ๊ค มาเป็นแฟนเพจของมูลนิธิไอซ์แมน และรับข่าวสารจากเรา รวมถึงรับชมการช่วยเหลือเด็กๆของเรา ที่มูลนิธิวัดสระแก้วในประเทศไทย

เยี่ยมชมเราในเฟสบุ๊ค