การบริจาค

ส่วนการบริจาคเพื่อการกุศลของ Iceman Charity นั้นควรเป็นในนามของวัดสระแก้ว และบัญชีนี้ถูกเปิดโดยเจ้าอาวาสวัดแก้ว เพื่อบัญชีของมูลนิธิวัดสระแก้วและครูผู้สอน พื่อให้แน่ใจว่าเงินทุกบาททุกสตางค์จะเข้าถึงความความช่วยสำหรับเด็กกำพร้า

บัญชีนี้จะใช้สำหรับเงินบริจาคจาก Iceman

 • Donations Iceman Charity

  รายละเอียดบัญชีธนาคาร

  ธนาคารไทยพาณิชย์
  44-46-48 เทศบาล 2
  ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมือง
  จังหวัดอ่างทอง 10400
  ประเทศไทย

  ชื่อบัญชี: วัดสระแก้ว
  หมายเลขบัญชี: 6272365266
  รหัสธนาคาร: SICOTHBK

  โปรดระบุถึง มูลนิธิไอซ์แมน

 • Donations Iceman Charity

  โปรดระบุถึง มูลนิธิไอซ์แมน

  มูลนิธิวัดสระแก้ว
  วัดสระแก้ว อ่างทอง
  ตำบลบางเสด็จ อำเ้ภอป่าโมกข์
  จังหวัดอ่างทอง 14130
  ประเทศไทย

  หมายเลขโทรศัพท์: +66-35-8683989